27/02/2013

תמונות מטקס השקת תכנית מלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין והודו – 17.2.2013