20/05/2013

תמונות מיום העיון בנושא “פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה" – 6.3.2013