21/11/2012

תמונות מיום העיון – מעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה 14.11.12