19/10/2014

תקציב ההשכלה הגבוהה לשנת תשע"ה: 9.45 מיליארד ₪

 

שר החינוך ויו"ר המל"ג הרב שי פירון: "השכלה גבוהה יציבה וחזקה היא חלק מאבני היסוד של המשק והחברה הישראלית, וחלק בלתי נפרד מחוסנה של חברה דמוקרטית. מערכת ההשכלה הגבוהה היא חלון ההזדמנויות והכניסה של הפרט לעולם הכלכלה של המחר. על מערכת זו להיות שוויונית ונגישה לכל אחת ואחד, ובעיקר לאלה עם המוגבלויות. אני רואה במערכת ההשכלה הגבוהה יעד אסטרטגי לאומי שיש לחזקו ולקדמו".

 

יו"ר הות"ת פרופ' מנואל טרכטנברג: "תשע"ה זו השנה החמישית ליישומה של התכנית הרב שנתית. בשלוש השנים הראשונות עיקר התקציב נותב לסגירת הפערים שנוצרו כתוצאה מהעשור האבוד, החל משנת תשע"ד אנו נמצאים בפתחו של הליך הצמיחה במסגרתו מנותבים עיקר המשאבים להמשך פיתוח וחיזוק הסגל האקדמי וההוראה, ולהגדלה ניכרת במשאבי קרנות המחקר"

 

הועדה לתכנון ותקצוב שבמועצה להשכלה גבוהה אישרה פה אחד ביולי את תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה לשנת הלימודים הקרובה, תשע"ה, אשר יעמוד על 9.45 מיליארד ₪.

 

יצוין כי זו השנה הרביעית ברציפות בה מאושר תקציב ההשכלה הגבוהה מספר שבועות טרם פתיחת השנה האקדמית, וזאת על אף הצורך שהיה בהתאמות בתקציב לאור הקיצוצים בתקציב המדינה. המשמעות היא לאפשר למוסדות להשכלה גבוהה לקיים תכנון מוקדם לשנה הקרובה וביצוע יעיל יותר של התקציב, דבר המצביע על כך שמערכת ההשכלה הגבוהה נכנסה למסלול הסדרה קבוע וברור.

 

להלן עיקרי התקציב:

 

  • תקציב האוניברסיטאות (כולל האוניברסיטה הפתוחה): 6.58 מיליארד ₪
  •  תקציב המכללות: 1.48 מיליארד ₪   
  • הרחבת הנגישות לאוכלוסיות מיוחדות: 183 מיליון ₪
  • אחר (סיוע לסטודנטים, קרנות מחקר, מכינות קדם אקדמיות וכדומה): 1.2 מיליארד ₪.

 

פרופ' מנואל טרכטנברג יו"ר הות"ת ציין כי במסגרת עידוד המצוינות מחקרית-מדעית ושיפור ההוראה באקדמיה, נקבע כמטרה לעודד את הקליטה וחידוש הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות ובמכללות וזאת באמצעות הפעלת מודל תקצוב חדש. בהתאם לכך, בשנת הלימודים האחרונה (תשע"ד) נקלטו כ-300 חברי סגל בכיר נוספים ובסה"כ כ-1,500 חברי סגל בכיר מתחילת הפעלת הרפורמה.

 

יעד מרכזי נוסף בתכנית הרב שנתית הינו הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית ולאוכלוסיית בני מיעוטים. שנת תשע"ד הייתה השנה השלישית להפעלת התכנית לאוכלוסייה החרדית וכמו כן, השנה השנייה להפעלה מלאה של התכנית לבני מיעוטים. סה"כ תקצוב שתי התכניות יעמוד בשנת תשע"ה על כ 183 מיליון ₪.

 

כחלק מהמאמצים הממשלתיים להידוק היחסים בין סין והודו לישראל והעמקת הקשרים האקדמיים מופעלת זו השנה השלישית תכנית מקיפה הכוללת בין היתר קרן מחקר משותפת, מלגות לבתר דוקטורנטים, קליטת סטודנטים מצטיינים מסין וכיו"ב. תקציב זה לשנת תשע"ה יעמוד על כ 55  מיליון ₪.

 

תקציב תשע"ה הינו התקציב החמישי המאושר במסגרת הרפורמה במערכת ההשכלה הגבוהה שנחתמה בשנת 2010, הנפרסת על פני שש שנים. במסגרת רפורמה זו תוכננו להתווסף באופן מצטבר למערכת ההשכלה הגבוהה כ 7.5 מיליארד ₪. עם זאת, במסגרת ההפחתות בתקציב המדינה בשנים 2012-2014 צומצם גם תקציב הסיכום הרב שנתי בכ-110 מיליון ₪ לשנה החל מהשנה הנוכחית, ומעבר לכך צפויה המערכת לספוג קיצוץ נוסף בגובה של כ- 175 מיליון ₪ לשנה עם אישור תקציב 2015.