דו"חות הערכה בנושא תקשורת

החלטות מל"ג

החלטת מל"ג בנושא יישום המלצות הוועדה להערכת איכות הלימודים בתקשורת

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מישיבתה ביום 19.5.13 ומחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' וולפגאנג דונסבך על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות ומתן חוות דעתו.
  2. לברך את אוניברסיטת חיפה על מתן מענה לבעיות המרכזיות שעלו בדו"ח ועדת ההערכה הבינלאומית.
  3. לבקש מאוניברסיטת בן-גוריון, המכללה האקדמית נתניה, המסלול האקדמי של המכללה למנהל והמכללה האקדמית ספיר להגיש עד סוף שנה"ל תשע"ד דיווח על התקדמות יישום כל ההמלצות של פרופ' דונסבך בנושאים השונים.
  4. לאור חוות דעתו של הסוקר בנוגע למחסור המשמעותי בסגל בכיר בחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, מתבקשת האוניברסיטה לדווח בראשית שנת הלימודים תשע"ד על ההתקדמות במצבת הסגל הבכיר בחוג.

החלטת מלג מעקבים תקשורת 11.6.13