הערכת איכות

תקשורת

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

החלטת מל"ג 27.04.10, החלטת מל"ג

החלטת מלג מעקבים תקשורת 11.6.13, החלטת מל"ג- מעקב

דוח הועדה הכללי, דוח הוועדה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן גוריון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת בן גוריון - חוות דעת (תקשורת), מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת חיפה – חוות דעת (תקשורת), מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת חיפה – תגובה לחוות דעת הסוקר (תקשורת) , תגובת המוסד- מעקב

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל אביב - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת תל אביב – חוות דעת (תקשורת), מעקב - חוות דעת

המכללה האקדמית נתניה

מכללת נתניה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

המכללה האקדמית נתניה – חוות דעת (תקשורת), מעקב - חוות דעת

המכללה האקדמית ספיר

המכללה האקדמית ספיר - תגובה לחוות דעת הסוקר (תקשורת), תגובת המוסד- מעקב

המכללה האקדמית ספיר – חוות דעת (תקשורת), מעקב - חוות דעת

מכללת ספיר - דוח הוועדה, דוח הוועדה

המסלול האקדמי המכללה למינהל

המכללה למינהל - דוח הוועדה, דוח הוועדה

המכללה למנהל – חוות דעת (תקשורת), מעקב - חוות דעת

המכללה למנהל – תגובה לחוות דעת הסוקר (תקשורת), תגובת המוסד- מעקב