09/05/2023

הודעת המועצה להשכלה גבוהה – מבצע ״מגן וחץ"

לאור האירועים הביטחוניים ויציאת צה״ל למבצע ״מגן וחץ״, מבקשת הנהלת המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב להביע תמיכה במוסדות להשכלה גבוהה ולחזק את ידי הסטודנטים, הסגל האקדמי והמנהלי וכלל עובדי המוסדות.

במל״ג מודעים לסד האילוצים הבטחונים המוטלים על מרבית המוסדות להשכלה גבוהה בדרום הארץ הפועלים בהתאם להנחיות פיקוד העורף ומנועים מלקיים לימודים או בחינות.

הנהלת המל״ג והות״ת מאחלים לחזרה מהירה לשגרה ובטוחה כי המוסדות יפעילו שיקול דעת והתחשבות מרבית בציבור הסטודנטים ובמיוחד לאלו הנקראים לשירות מילואים.

 

מצורף קישור המפרט את זכויות הסטודנטית והסטודנט במילואים.

https://bit.ly/2CbxNjx