אישורי הדרגות בתחום מדעי החברה, ניהול ומשפטים
שם המועמד שם המוסד דרגה שאושרה תאריך אישור
רות שרבני תל אביב-יפו פרופ' מן המניין 17.11.14
נלי מונין צפת פרופ' חבר במסלול הנלווה 25.1.15
דליה גבריאלי- נורי מכללת הדסה פרופ' חבר 25.1.15
דלית יסעור- בורוכוביץ עמק יזרעאל פרופ' חבר 25.1.15
מיכל טמיר שערי משפט פרופ' חבר 2.4.15
שאול קמחי תל חי פרופ' מן המניין 2.4.15
עודד פוצ'טר בית ברל פרופ' חבר 2.4.15
יעל קשת גליל מערבי פרופ' חבר 7.6.15
משה כהן אליה משפט ועסקים פרופ' מן המניין 7.6.15
שחר אלדר קריית אונו פרופ' חבר 7.6.15
יעד רותם משפט ועסקים פרופ' חבר 3.9.15
ישראל לוסקי גליל מערבי פרופ' מן המניין 3.9.15
נמרוד לוז גליל מערבי פרופ' חבר 3.9.15
עידו פורת משפט ועסקים פרופ' חבר 25.11.15
יובל אלבשן קרית אונו פרופ' חבר מקצועי 25.11.15
יורם בלשר המרכז האקדמי פרס פרופ' חבר מקצועי במסלול המקביל 3.2.16
ארז צפדיה המכללה האקדמי ספיר פרופ' חבר 3.2.16
גילה שטופלר משפט ועסקים פרופ' חבר 6.4.16
עירן הלפרין בינתחומי פרופ' מן המניין 6.4.16
עומר דקל משפט ועסקים פרופ' חבר 29.6.16
ענת פירסט נתניה פרופ' מן המניין 29.6.16
יצחק כהן קרית אונו פרופ' חבר 29.6.16
דנה גנאור שטרן אחוה פרופ' חבר 19.9.16
חיים אבירם

 

אפרת נטר

אפשר בן זאב

נורית כרמי

אמנון להבי

כנרת

 

רופין

רופין

תל חי

המרכז הבינתחומי בהרצליה

פרופ' מן המניין מקצועי במסלול המקביל

פרופ' חבר

פרופ' חבר

פרופ' חבר

פרופ' מן המניין

19.9.16

 

06.12.16

15.2.17

15.2.17

26.4.17

גילה חן המכללה האקדמית אשקלון פרופ' חבר 22.4.18
יצחק אהרן המרכז האקדמי לב פרופ' חבר 22.4.18
אורנה צ'שינסקי המכללה האקדמית עמק יזרעאל פרופ' מן המניין 22.4.18
גלית עילם שמיר הקריה האקדמית אונו. פרופ' חבר מקצועי במסלול המקביל 22.4.18
אסף מידני המכללה האקדמית תל אביב- יפו פרופ' מן המניין 11.06.17
עמי שקד המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה פרופ' חבר מקצועי מסלול המקביל 11.06.17
מרים גולן המכללה האקדמית לחברה ואומניות פרופ' חבר מקצועי במסלול המקביל 11.06.17
רות פלאטו שנער המכללה האקדמית נתניה פרופ' מן המניין 23.07.2017
מוחמד ותד המכללה האקדמית צפת פרופ' חבר 23.07.2017
דן סגל המרכז הבינתחומי בהרצליה פרופ' מן המניין 23.07.2017
יניב גרינשטיין המרכז הבינתחומי בהרצליה פרופ' מן המניין 23.07.2017
גל רז המרכז למשפט ועסקים פרופ' חבר 25.01.2018
גיא זיידמן המרכז הבינתחומי בהרצליה פרופ'  מן המניין 25.01.2018
קארין  עמית המרכז האקדמי רופין פרופ' חבר 25.01.2018
אורנה בן נפתלי המסלול האקדמי של המכללה למינהל פרופ' מן המניין 25.01.2018
משה שרעבי המכללה האקדמית עמק יזרעאל פרופ' חבר 25.01.2018
דורון פרידמן המרכז הבינתחומי בהרצליה פרופ' חבר 29.01.2018
איריס וילנאי המרכז האקדמי רופין פרופ' חבר 29.01.2018
יהונתן גז המכללה האקדמית אחווה פרופ' חבר 29.01.2018
דניאל צ'מנסקי המכללה האקדמית גליל מערבי פרופסור מן המניין 29.01.2018
אבי וינרוט המרכז האקדמי פרס פרופ' חבר מקצועי במסלול המקביל 29.01.2018
ופא אליאס המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון פרופ' חבר 24.06.2018
רונית אביצור חמיאל המכללה האקדמית תל אביב יפו פרופ' מן המניין 24.06.2018
סוזי נבות המסלול האקדמי של המכללה למינהל פרופ' מן המניין 24.06.2018
יעל (יולי) תמיר שנקר. הנדסה. עיצוב. אומנות פרופ' מן המניין 25.10.2018
גילי גולדצויג המכללה האקדמית תל אביב יפו פרופ' מן המניין 25.10.2018
ישעיהו הוצלר המכללה האקדמית בוינגייט פרופ' מן המניין 25.10.2018
נונה קושנירוביץ המרכז האקדמי רופין פרופ' חבר 27.12.2018
אורנה טל המכללה האקדמית רמת גן פרופ' חבר מקצועי במסלול המקביל 27.12.2018
שלומית יניסקי רביד הקריה האקדמית אונו פרופ' חבר 27.12.2018
נעם למלשטריך לטר המרכז הבינתחומי בהרצליה פרופ' חבר מקצועי במסלול המקביל 03.01.2019
שוש שהרבני המכללה האקדמית עמק יזרעאל פרופ' מן המניין 03.01.2019
איילת בלכר פריגת המרכז האקדמי שערי משפט ומדע פרופ' חבר 03.01.2019
אמיר הר גיל המכללה האקדמית נתניה פרופ' חבר מקצועי במסלול המקביל 03.01.2019
יוסי לוי בלז המרכז האקדמי רופין פרופ' חבר 17.06.2019
חביאר סימונוביץ המכללה האקדמית עמק יזרעאל פרופ' חבר מקצועי במסלול המקביל 17.06.2019
תמר הגר המכללה האקדמית תל חי פרופ' חבר 17.06.2019
שלי קרייצר לוי המרכז האקדמי למשפט ועסקים פרופ' חבר 17.06.2019
אריאלה פופר גבעון המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין פרופ' חבר 17.06.2019
תמר אלמור המסלול האקדמי של המכללה למינהל פרופ' מן המניין 21.07.2019
יוסי צור המרכז האקדמי רופין פרופ' חבר 21.07.2019
אבישלום וסטרייך המרכז האקדמי למשפט ועסקים פרופ' חבר 21.07.2019
רפי שניר המכללה האקדמית תל אביב יפו פרופ' חבר 21.07.2019
יאיר גלילי המרכז הבינתחומי בהרצליה פרופ' חבר 30.07.2019
אורה אביעזר המכללה האקדמית תל חי פרופ' חבר 30.07.2019
יפה מושקוביץ המכללה האקדמית צפת פרופ' חבר 30.07.2019
רחל בכנר המרכז האקדמי רופין פרופ' חבר 12.12.2019
צביקה טריגר המסלול האקדמי של המכללה למינהל פרופ' מן המניין 12.12.2019
דנה פוגץ הקריה האקדמית אונו פרופ' חבר מקצועי במסלול המקביל 12.12.2019
מוחמד אמארה המכללה האקדמית בית ברל פרופ' מן המניין 12.12.2019
רות גפני המכללה האקדמית תל אביב יפו פרופ' חבר 26.12.2019
הדס גלנדר המסלול האקדמי של המכללה למינהל פרופ' חבר מקצועי במסלול המקביל 26.12.2019
יעקב הרט המכללה האקדמית  נתניה פרופ' מן המניין מקצועי במסלול המקביל 26.12.2019
רוני מנוס המסלול האקדמי של המכללה למינהל פרופ' חבר 11.06.2020
דב צביאלי המרכז האקדמי רופין פרופ' חבר 11.06.2020
גיל סיגל הקריה האקדמית אונו פרופ' חבר 18.06.2020
אופיר בן אסולי הקריה האקדמית אונו פרופ' חבר 18.06.2020
אורי בן אוליאל המרכז האקדמי למשפט ועסקים פרופ' חבר 24.06.2020
אוהד שפסנוול המכללה האקדמית עמק יזרעאל פרופ' חבר 24.06.2020
שולמית זוטא המכללה האקדמית תל אביב יפו פרופ' חבר מקצועי במסלול המקביל 24.06.2020
יאיר עמיחי – המבורגר המרכז הבינתחומי הרצליה פרופ' מן המניין 26.7.2020
ניראון חשאי המרכז הבינתחומי הרצליה פרופ' מן המניין 26.7.2020
אנדריי קודריאבצב המכללה האקדמית עמק יזרעאל פרופ' חבר 02.08.2020
טלי סגר גוטמן המרכז האקדמי רופין פרופ' חבר 02.08.2020
אביעד טור סיני המכללה האקדמית עמק יזרעאל פרופ' חבר 09.08.2020
עקירב אסנת המרכז האקדמי גליל מערבי פרופ' חבר 09.08.2020
אייל כתבן המרכז האקדמי פרס פרופ' חבר 29.10.2020
ניסים אלון המכללה האקדמית הדסה פרופ' חבר מקצועי 29.10.2020
עופר קינג המכללה האקדמית אשקלון פרופ' חבר 29.10.2020
לימור עציוני המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט פרופ' חבר 12.11.2020
עינת לחובר המכללה האקדמית ספיר פרופ' חבר 12.11.2020
רועי גילבר המכללה האקדמית נתניה פרופ' חבר 12.11.2020
אייל גמליאל המרכז האקדמי רופין פרופ' מן המניין 12.11.2020