למידה דיגיטלית

בשנים האחרונות מתרחבת בעולם המגמה של יצירת קורסים דיגיטליים מסוגים שונים, ביניהם קורסים אקדמיים המיועדים לקהלים מגוונים.

המוטיבציה העיקרית של מל”ג/ות”ת בקידום נושא הלמידה הדיגיטלית בהשכלה הגבוהה היא התפיסה כי השימוש בקורסים אקדמיים דיגיטליים הוא כלי משמעותי לשיפור איכות ההוראה, להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם.

אין ספק כי לקידום נושא הלמידה הדיגיטלית יתכנו יתרונות רבים –למוסדות עצמם, לסטודנטים, לחברי הסגל ולמדינת ישראל ככלל. לאור כך נשאלות שאלות רבות: כיצד ייראו פני ההשכלה הגבוהה בעולם בדיגיטלי? אילו אפשרויות חדשות ומענייניות נפתחות בפנינו? כיצד ניתן לעשות שימוש מיטבי בכלים החדשים? אילו שווקים חדשים מתעוררים והיכן תידרש רגולציה? ומתוך אלו –כיצד אנו רואים את תפקידן של מל”ג וות”ת בנושא?

אנו מציעים שני תפקידים מרכזיים של מל”ג/ות”ת:

  • קביעת מדיניות ויעדים לאומיים
  • עבודה מול המוסדות האקדמיים בנושאים כמו רגולציה תקציבית ואקדמית, התנעת תהליכים לבניית תשתיות מתאימות, התאמת תכני ודרכי ההוראה בעידן הדיגיטלי וגיבוש חזון ללמידה דיגיטלית.

הפעולות לקידום נושא הלמידה הדיגיטלית על ידי מל”ג וות”ת נעשות בשיתוף פעולה עם מטה המיזם הלאומי “ישראל דיגיטלית"האמון על קידום צמיחה כלכלית, צמצום הפערים חברתיים, “ממשלה חכמה” ושיפור השירות לאזרח, באמצעות טכנולוגיות מידע ותקשורת".

הצעדים הראשונים שנעשו הם הוצאה משותפת של קולות קוראים לקורסים דיגיטליים לפלטפורמה הבינלאומית edX.org ולפלטפורמה הלאומית קמפוס.

למידע נוסף על הפלטפורמות והקולות הקוראים.

קורסים אקדמיים דיגיטליים – חדשנות בהוראה

בקשה להעלאת קורסים אקדמיים ללא תמיכה כספית לפלטפורמת קמפוס ו/או edX.org

הנחיות נוספות לתקצוב הפקה/הסבה של קורסי MOOC במסגרת פרויקט למידה דיגיטלית של ות"ת/מל"ג עבור קולות קוראים 3-1