הערכת איכות מרכזי מחקר

בהחלטת הוועדה לתכנון ולתקצוב מיום 13 ליולי 2016, נקבע כי המרכז המחקר הלאומי להנעה אלקטרוכימית, יעבור הערכת איכות, זאת לקראת המשך מימון פעילותו של המכון.

לאור החלטה זו, יקיים האגף להערכת איכות הערכה של המרכז במהלך שנה"ל תשע"ז.

הערכה זו תתמקד באיכות המחקרים והפרסומים, חדשנות בתחום המחקר, מידת הסינרגיה בין קבוצות המחקר השונות במרכז, תכנית המחקר החמש שנתית של המרכז, ותבחן את הצורך בתשתיות הדרושות למחקר.

ההערכה תתבצע על-ידי מספר מצומצם (2-3) של מומחים מובילים בחו"ל בתחומי המחקר של המרכז, ותתבסס, בדומה להערכה של תכניות לימודים, על דו"ח הערכה עצמית של מרכז המחקר.

בהמשך, עתידים לעבור הערכה המרכז הישראלי לחקר הים התיכון והמכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת, זאת בכפוף לצרכי ולהחלטת הות"ת.