תפקידי הלשכה המשפטית

פעילותה השוטפת של הלשכה המשפטית כוללת בין היתר:

  • ייעוץ משפטי בפרט בשאלות שמקורן בדיני ההשכלה הגבוהה, משפט מנהלי ורגולציה, דיני קניין ומקרקעין, דיני מכרזים, דיני עבודה, חופש המידע ותחומים נוספים.
  • ייעוץ משפטי לוועדת המכרזים, סיוע בליווי הליכי התקשרות עם ספקים, ניסוח מכרזים והסכמי התקשרות.
  • סיוע בניסוח מכתבים ומסמכים בעלי אופי משפטי.
  • ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה, ליווי ועריכת הסכמי עבודה לעובדי המועצה.
  • טיפול בהצעות חוק הנוגעות להשכלה גבוהה, ניסוח דברי חקיקה, כללים, הנחיות ונושאים אחרים הקשורים בעבודת המועצה, ועדותיה ומינהל המועצה.
  • ייצוג המועצה בפני ועדות ציבוריות וגופים ציבוריים בתחום המשפטי, בכלל זה ועדות שרים, ועדות הכנסת, צוותים בין – משרדיים, לשכות משפטיות של משרדי הממשלה, גופים ציבוריים וכיוצא בזה.
  • ליווי תביעות והליכים משפטיים המתנהלים בין כותלי בית המשפט.
  • הבטחת עצמאותם והתנהלותם התקינה של המוסדות להשכלה גבוהה, ובכלל זה עמידתם בהנחיות התאגידיות, בחינת זכויות בקרקע והסכמים שונים.
  • ליווי משפטי בכל הסוגיות העולות מעבודת אגפי מל"ג וות"ת.