08/01/2013

מליאת המועצה להשכלה גבוהה תומכת בהקמת האוניברסיטה באריאל

מליאת המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה היום (8 בינואר) בהשלמת הליך ההכרה באוניברסיטת אריאל, שהסתיים כידוע לפני כשבועיים.

 

משנסתיימו ההליכים הפורמליים של ההכרה באוניברסיטה, על פי המתווה שנקבע ע"י המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עוד בשנת 2005, התקיים הדיון זאת, לאחר התייעצות עם פרקליטות המדינה.

 

במהלך הדיון הציג בפני המליאה יו"ר מל"ג יו"ש פרופ' עמוס אלטשולר את ההליכים השונים בהם נדרש המוסד לעמוד במהלך השנים האחרונות טרם ניתנה לו ההכרה.

 

שר החינוך ויו"ר המל"ג גדעון סער אמר: "האמירה של המל"ג, על אף שהיא אינה חלק מהליך ההכרה באוניברסיטה, שהושלם לפני שבועיים, היא אמירה חשובה. אני משוכנע כי הקמת האוניברסיטה השמינית בישראל תהיה ברכה למערכת ההשכלה הגבוהה כולה. היא קמה בזכות ולא בחסד. זאת האוניברסיטה הראשונה שקמה על יסוד קריטריונים ואמות מידה שנבחנה העמידה בהם".

 

לאחר קבלת סקירה בנושא, ולאור התהליך המקצועי הממושך שהתבצע ע"י ועדת המעקב מטעם מל"ג יו"ש, מברכת המועצה להשכלה גבוהה על השלמת הליך ההכרה באוניברסיטת אריאל שבשומרון.