13/01/2013

ממשלת ישראל אישרה פה אחד את המלצת שר החינוך ויו"ר המל"ג להעניק למרכז האקדמי 'שלם' היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה

ממשלת ישראל אישרה בישיבתה היום (יום א', 13.1.13) פה אחד את המלצת שר החינוך ויו"ר המל"ג גדעון סער להעניק למרכז האקדמי שלם היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה.

 

אישור הממשלה ניתן בהמשך להחלטת מליאת המועצה להשכלה גבוהה מיום 1.1.2013, אשר החליטה להעניק היתר למרכז האקדמי שלם לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A) ב"לימודים הומניסטיים ובפילוסופיה ובהגות יהודית", ותכנית לימודים לתואר ראשון (B.A) ב"לימודים הומניסטיים ובלימודי מזרח תיכון ואסלאם".

 

יצוין כי המוסד לא יתוקצב מקופת המדינה אך תכניות הלימודים בו יאושרו ויפוקחו על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

שר החינוך ויו"ר המל"ג גדעון סער ברך על המהלך ומסר כי מתן ההיתר למוסד הוא נדבך נוסף במהלך לחיזוק תחום מדעי הרוח והרחבת מגוון תחומי הדעת במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

 

 

רצ"ב הודעה לעיתונות.