21/08/2016

פרסום הערות הציבור לטיוטת עקרונות המדיניות של התוכנית הרב שנתית להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית

 

כחלק מהליך השימוע הציבורי אנו מפרסמים את ההערות שהתקבלו בכתב לטיוטת עקרונות המדיניות של התוכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית.

ניתן הוריד את ההערות בקישורים מטה.

 

תמלול והקלטות השימוע בע"פ:

שימוע ציבורי – תוכנית חומש לחרדים – חלק 1

שימוע ציבורי – תוכנית חומש לחרדים – חלק 2

שימוע ציבורי – תוכנית חומש לחרדים – חלק 3

שימוע ציבורי – תוכנית חומש לחרדים – חלק 4

שימוע ציבורי – תוכנית חומש לחרדים – חלק 5

שימוע ציבורי – תוכנית חומש לחרדים – חלק 6

שימוע ציבורי – תוכנית חומש לחרדים – חלק 7

שימוע ציבורי – תוכנית חומש לחרדים – חלק 8