25/10/2022

תשתיות והון אנושי למחקר

בכפוף לקבלת המשאבים, החליטה ות"ת להמשיך במסגרת התכנית הרב-שנתית לשנים תשפ"ג-תשפ"ח את תכנית התמיכה בתשתיות המחקר על רכיביה השונים: מענקי ציוד לחוקרים חדשים, מענקי ציוד לחוקרים מבוססים, הנגשת תשתיות מחקר, מענקי ציוד מוסדי. התכנית תמשיך לפעול על בסיס תחרותי על פי קריטריונים של מצוינות מדעי במטרה להעלות את רמת התשתיות באוניברסיטאות המחקר בישראל, להרחיב את היצע התשתיות המחקריות, לייעל את מיצוי התשתיות הקיימות, ולהשיא את המחקר המבוצע בישראל. על מנת למצות את ההשקעה בתשתיות המחקר, לעבות את המערך המחקרי, למנף איי מצוינות באוניברסיטאות המחקר, ולהגדיל את התפוקה המחקרית האיכותית בישראל, החליטה ות"ת, במקביל ובכפוף לקבלת המשאבים הנדרשים לנושא, לתמוך בהעסקה של חוקרים-עמיתים באוניברסיטאות המחקר. חוקר-עמית הינו מדען בעל רקע מחקרי מוכח הפועל בצמוד ובכפוף לראש הקבוצה/מעבדה (PI), מסייע בקידום מחקר, מתכלל את עבודת המעבדה (קשרים בינ"ל, ליווי סטודנטים, פיתוח והפעלה של ציוד ומערכות מורכבות), ושותף בכתיבה של מאמרים והגשות למענקים תחרותיים.