הערכת איכות

בעקבות דוחות איכות קודמים כמו גם דוח אנדורן ודוחות נוספים מטעם משרד הבריאות נדרשת בחינה מחודשת של תכניות הלימודים לסטודנטים מחול בישראל.

החלטת מל"ג

המלצות הועדה