14/10/2020

150 מיליון ש"ח לפיתוח מרכזי מחקר
למדעי הנתונים באוניברסיטאות

תחום מדע הנתונים מתייחס לעקרונות ולפיתוח שיטות לאיסוף, אחסון וניתוח של נתונים, המשויכים למנעד רחב של דיסציפלינות אקדמיות ואפליקציות מסחריות, להסקה, למיון, חיזוי, ויצירת ידע מהם, כמו גם פיתוח כלים הנשענים על הנתונים הנאספים וניתוחם, וכל זאת תוך התייחסות להיבטים אנושיים וחברתיים בתהליך. התחום חווה בשנים האחרונות צמיחה מוגברת ומואצת והשקעות כספיות בהתאם, הן מצד התעשייה והן מצד אוניברסיטאות ומכוני מחקר פרטיים. למרות שהגישה המעמידה את הנתונים במרכז המחקר אינה חדשה, בשנים האחרונות חלה מהפכה בתחום בעולם שנבעה מהתפתחויות בחומרה ייעודית לתקשורת, אחסון ועיבוד נתונים, כתוצאה מגידול משמעותי בכמות ובזמינות של נתונים (עד כדי big data), ומפיתוח מתמשך של שיטות ואלגוריתמים. התפתחויות אלו הביאו גם למהפכה הנוכחית בתחום הבינה המלאכותית (Artificial Intelligence-AI) עד כדי כך שתחומים מסוימים במדעי הנתונים, כמו למידת מכונה            (machine learning),  מזוהים כבינה מלאכותית ולהיפך.

ב-2018 אישרה ות"ת את המלצות ועדת ההיגוי שמונתה לטובת הקצאת התקציב הייעודי ששוריין לפיתוח התחום, בסך 150 מיליון ש"ח, ובראשן תמיכה בהקמה ובביסוס של מרכזי מחקר למדעי הנתונים באוניברסיטאות. כיום, פועלים מרכזים כאלו, בתמיכת ות"ת, בשבע אוניברסיטאות מחקר בישראל. במרץ האחרון פורסם קול קורא תחרותי לתמיכה תוספתית במרכזי המחקר, אשר תוצאותיו צפויות במהלך הסמסטר הראשון בתשפ"א.

במקביל, החל לפעול ביולי 2020 ה-IDSI (Israel Data Science Initiative)  - מערך לאומי לסנכרון פעילות מרכזי המחקר המוסדיים, ומינופו באמצעות שת"פ בין-מוסדי וגורמי ציבור, תעשייה וגורמים בחו"ל. ה-IDSI  מורכב מראשי מרכזי המחקר באוניברסיטאות ומנכ"ל אשר נבחר בהליך תחרותי. התקציב הכולל לתמיכה במרכזי המחקר המוסדיים עומד על 120 מיליון ש"ח בפריסה ארבע-שנתית, כאשר 4 מיליון מתוכם מיועדים לתקצוב פעילות ה-IDSI. לבסוף, בשנה האקדמית שעברה המשיכו לפעול, בהצלחה רבה, תכניות המלגות לדוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים מצטיינים בתחום, ובהתאם להמלצת ועדת ההיגוי, מושק בימים אלו מסלול חדש למענקי מחקר בקרן הלאומית למדע, המתמקד בחיתוך שבין מדעי הנתונים ומדעי החברה, ובשימוש בנתונים הנאספים ע"י גופים ציבוריים לטובת קידום המחקר והפקת תובנות לקידום החברה והכלכלה בישראל.

כפועל יוצא מהחשיבות שוות"ת ומל"ג מייחסות לתחום מדע הנתונים, אישרה המל"ג במסגרת התכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב מעל 30 תכניות בתחום זה, שני שליש מהן לתואר ראשון והיתר לתואר שני.