28/05/2020

המשך הנחיות בנוגע לחזרה לשגרה

הודעת המועצה להשכלה גבוהה בתיאום עם ראשי המוסדות

בעקבות הצו המעודכן שנחתם  היום, המאפשר החזרת לימודים פרונטליים רגילים לקמפוסים והגדלת מספר סטודנטים בכיתה עד 50 במגבלות בריאותיות המתחייבות במסגרת התו הסגול, יתקיימו בשבוע הבא לימודים פרונטליים לפי שיקול דעת המוסדות ויכולת היערכותם.

כל זאת,  תוך התחשבות בצורכי הסטודנטים ומבלי לחייבם בנוכחות פיזית בכיתות ככל שמתאפשר ותוך הקפדה על ידוע מפורש של המוסדות את הסטודנטים בנדון.

קובץ התקנות - צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 8), התש"ף  2020

הנחיות משרד הבריאות לעניין עטיית מסיכה

חג שמח