21/05/2017

הגיל הרך במסלול גן להכשרת גננות למגזר הבדואי