21/05/2017

התרבות היהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתה