21/05/2017

חינוך מיוחד במגזר הבדואי במסלול היסודי (א'-ו')