21/05/2017

לימודים כלליים במגזר הבדואי במסלול הגן (לידה-שש)