21/05/2017

לשון ערבית כשפה ראשונה במגזר הבדואי במסלול היסודי (א'-ו')