21/05/2017

מדעים במסלול היסודי (א'-ו') במגזר הבדואי