21/05/2017

מתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו') במגזר הבדואי