21/05/2017

עברית כשפה שנייה בבתי הספר הערביים במסלול היסודי (א'-ו')