21/05/2017

שפה וספרות ערבית במסלול הגן (לידה עד שש)