21/05/2017

תכנית לימודים בשפה הערבית בגיל הרך במסלול גן המהווה הסבה של תכנית מקבילה קיימת בפשה העברית