08/01/13

ההכרה במרכז האוניברסיטאי אריאל שבשומרון כאוניברסיטה- החלטת המועצה השתיים עשרה מישיבתה מיום 8.1.2013

לאחר קבלת סקירה בנושא, ולאור התהליך המקצועי הממושך שהתבצע ע"י ועדת המעקב מטעם מל"ג-יו"ש, מברכת המועצה להשכלה גבוהה על השלמת הליך ההכרה באוניברסיטת אריאל שבשומרון.