12/08/15

אישור הדוחות הכספיים של תאגיד המועצה להשכלה גבוהה ליום 31 לדצמבר 2014

 

  1. ות"ת מאשרת את הדוחות הכספיים של תאגיד המועצה להשכלה גבוהה ליום 31.12.1994 כפי שהוצג בפניה במסמך 3770.
  2. ות"ת מסמיכה את סגן יו"ר ות"ת לחתום על הדוחות הכספיים בהיעדר יו"ר ות"ת.