09/12/14

אישור הוספת מסלול "מצטיינים עם התמחות בפסיכולוגיה" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית המתקיימת במכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (9.12.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל הגשת חוות דעתו.
  2. לאמץ את המלצת הסוקר ולאפשר למכללה האקדמית תל-חי לקיים מסלול למצטיינים עם התמחות בפסיכולוגיה במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
  3. ההתמחות בפסיכולוגיה לא תצוין על גבי תעודת הבוגר.