09/06/15

אישור הסכם שיתוף פעולה אקדמי עם ברזיל – מדע ללא גבולות

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) ולאחר ששמעה הסבר על מסמך היישום לשיתוף פעולה עם ברזיל, החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר חתימה על מסמך היישום כאמור, אשר ישמש לצורך יישום התוכנית "מדע ללא גבולות".