27/01/16

אישור הרכבי הוועדות למלגות אלון לשנת תשע"ו והצעה לתיקון התקנון לגבי מספר החברים בוועדות

ות"ת מחליטה לאשר את הרכבי הוועדות למלגות אלון למחזורים: תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, כפי שפורטו במסמך מס' 3845.

ות"ת מחליטה לאשר את השינוי בתקנון התוכנית לפיו ימונו לוועדות 5-7 חברים.