19/07/16

אישור הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסה רפואית והנדסה ביו-רפואית לשנת תשע"ז

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה לאשר את הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסה רפואית והנדסה ביו-רפואית.  ההרכב המאושר כלהלן:

  • C. Ross Ethier – Department of Biomedical Engineering at Georgia Institute of Technology & Emory University School of Medicine, USA, Committee Chair
  • James Moore – Faculty of Engineering, Department of Bioengineering, London Imperial College, UK
  • Milica Radisic – Faculty of Applied Sciences and Engineering, University of Toronto, Canada
  • Amit Gefen – Department of Biomedical Engineering, Tel Aviv University, Israel