17/12/19

אישור הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בפיזיותרפיה

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה לאשר את הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בפיזיותרפיה, כלהלן:

  • Stuart Binder-Macleod– Associate Vice President for Clinical and Translational Research, Delaware Clinical and Translational Research ACCEL Program ,Department of Physical Therapy University of Delaware, USA-Committee Chair
  • Lori Michener -Division of Biokinesiology and Physical Therapy University of Southern California, USA
  • Yocheved (Yochy) Laufer– (EMERITUS), Department of Physical therapy, University of Haifa, Israel.
  • Chad E. Cook – Division of Physical Therapy, Department of Orthopaedics, Duke University