15/09/20

אישור הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום סיעוד

בהתאם לתוכנית הרב שנתית להערכת תחומי לימוד שאושרה בוועדת משנה להערכת איכות ובמל"ג, במהלך שנה"ל תשפ"א ייבדקו תוכניות הלימודים בתחום סיעוד.  בישיבתה ביום כ"ו באלול תש"פ (15.9.2020), החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הסיעוד.  להלן ההרכב המאושר

  • Lynn Kilbride, Dundee University, Committee Chair. (Expertise: former nurse, diabetes and neuro oncology).
  • Joyce J. Fitzpatrick, Frances Payne Bolton School of Nursing; Case Western Reserve University. (Expertise: Health care delivery systems, public policy of health care, geriatric mental health issues, leadership).
  • Greer Glazer, University of Cincinnati College of Nursing, Academic service partnerships. (Expertise: domestic violence, Women's Health, former nurse).
  • Barbara Medoff-Cooper (Emerita), University of Pennsylvania, infant development. (Expertise: feeding behaviors in high-risk infants, and infant temperament).
  • Yaffa Zisk-Rani, Hebrew University of Jerusalem. (Expertise: Pediatric acute pain assessment and management, Pediatric trauma, Patient and family centered care, Child involvement in everyday healthcare decisions, Quality of life in chronic disease).
  • Michal Granot, University of Haifa. (Expertise: Tridimensional Personality, pain, women Childbirth).