26/12/17

אישור הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת תוכניות הלימודים בתחום מדעי הים

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות תוכניות לימודים בתחום מדעי הים.  ההרכב המאושר כלהלן:

  • Colin Brownlee – Committee Chair. Director, The Marine Biological Association of the United Kingdom; Professor within Ocean and Earth Science, National Oceanography Centre Southampton at the University of Southampton, UK. Expertise: Marine Biology and Ecology.
  • Isabel P. Montañez – President, Geological Society of America; Dept. of Earth and Planetary Sciences, University of California, Davis, USA. Expertise: Geochemistry, Paleoclimate and Paleo-environmental Change, Global Marine Biogeochemical Cycling.
  • Larry Mayor – Professor and Director of the School of Marine Science and Ocean Engineering and The Center for Coastal and Ocean Mapping at the University of New Hampshire, USA. Expertise: Marine Geology and Geophysics.
  • Adina Payton – Research Scientist and Lecturer; Institute of Marine Sciences, Earth & Planetary Sciences Department, and Ocean Sciences Department at University of California, Santa Cruz, USA. Expertise: Marine Biogeochemical Cycles and Dynamics, Oceanography.