30/06/15

אישור הרכב הוועדה המלווה את תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תוכנה המתקיימת באוניברסיטה הפתוחה

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  בדבר הרכב הוועדה המלווה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תוכנה המתקיימת באוניברסיטה הפתוחה והחליטה לאשר את ההרכב המוצע.  ההרכב שאושר כלהלן:

  • פרופ' (אמריטוס) שמואל כץ – מדעי המחשב, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל, יו"ר
  • פרופ' אמנון מייזלס – המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  • ד"ר רדאל בן אב – המחלקה להנדסת תוכנה, עזריאלי- מכללה אקדמית להנדסה ירושלים