16/09/14

אישור הרכב הוועדה המלווה את תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת מכונות המתקיימת בעזריאלי המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  בדבר הרכב הוועדה המלווה את תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת מכונות המתקיימת בעזריאלי המכללה האקדמית להנדסה ירושלים, והחליטה לאשר את ההרכב הבא:

  • פרופ' יהודה טייטל, אוניברסיטת תל-אביב – יו"ר
  • פרופ' עודד גוטליב, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
  • פרופ' גל דבוטון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  • מהנדס אמיר יצחקי – נציג התעשיה