28/10/14

אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת מכונות

בישיבתה ביום ‏ד' בחשון, תשע"ה (28.10.14),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  בדבר הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.)  ללא תזה בהנדסת מכונות, והחליטה לאשר את ההרכב כלהלן:

  • פרופ' אלי אלטוס – הפקולטה להנדסת מכונות, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל- יו"ר
  • פרופ' יהודה טייטל – בית הספר להנדסה מכנית, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' חיים קלמן – המחלקה להנדסת מכונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב