12/11/13

: אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית צפת, להסמיכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המעבדה הרפואית

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה ופארה רפואי, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה המקצועית המלווה לבדיקת קשת המכללה האקדמית צפת לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המעבדה הרפואית, כלהלן:

  • פרופ' ברכה רגר – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – יו"ר
  • פרופ' אורן זינדר – הפקולטה לרפואה, הטכניון
  • פרופ' אסתר פריאל – בית הספר למדעי המעבדה הרפואית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  • פרופ' מיכאל מאייר – מנהל מערך המעבדות ומנהל המחלקה לביוכימיה קלינית, בית החולים הדסה עין כרם והפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים
  • גב' ג'סיקה סטרווייס – מרכזת הוועדה