26/12/17

אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסת חשמל

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר הרכב הוועדה המקצועית לבדחינת בקשת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב לפתוח תוכנית  לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסת חשמל, והיא החליטה לאשר את ההרכב הבא:

  • פרופ' יעל נמירובסקי – הפקולטה להנדסת חשמל, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל – יו"ר
  • פרופ' שלומי ארנון – המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  • פרופ' אהוד הימן – בית הספר להנדסת חשמל, אוניברסיטת תל-אביב
  • פרופ' שרון גנות – הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר-אילן