22/12/15

אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Ed.) בהוראת העברית כשפה שנייה, מסלול יסודי ועל יסודי (ג'-י')

בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (22.12.2015)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכב הוועדה לבחינת בקשת המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל- חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Ed.) חד-חוגי בהוראת העברית כשפה שניה, מסלול רב-גילאי (ג'-י') והיא מחליטה לאשרו, כלהלן:

  • פרופ' מיה פרוכטמן (אמריטה) מהחוג לבלשנות ושפות שמיות באוניברסיטת בר-אילן – יו"ר
  • פרופ' פני אור – מכללת אורנים
  • פרופ' סטיב פסברג מהמרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם באוניברסיטה העברית