16/10/18

אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Des.) בעיצוב תעשייתי

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבחינת בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון  לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Des.) בעיצוב תעשייתי, כלהלן:

  • פרופ' עזרי טרזי – הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל – יו"ר
  • פרופ' דנה אריאלי – הפקולטה לעיצוב במכון הטכנולוגי בחולון
  • מר חיים פרנס – המחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים