14/01/20

אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Des.) בתקשורת חזותית

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות ואישרה את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Des.) בתקשורת חזותית,  כלהלן.

  • פרופ' טרי שרויאר – המחלקה לעיצוב גרפי – המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה – יו"ר
  • פרופ' אשר ארנון – המחלקה לתקשורת חזותית – בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
  • פרופ' תמיר שפר – הפקולטה לעיצוב – המכון הטכנולוגי בחולון