14/01/14

אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת      המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה לאשר את הרכב           הוועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה            בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית.  להלן הרכב הוועדה שאושר:

  • פרופ' אבישי הניק – המחלקה למדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, יו"ר
  • פרופ' רובי דר – המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
  • פרופ' אמיר כהן שלו – ביה"ס לחינוך, המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
  • ד"ר יובל פלגי – הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, החוג לגרונטולוגיה-מדעי הזקנה,

אוניברסיטת חיפה