28/10/14

אישור הרכב הוועדה לבחינת בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.Sc.) במדעי המים (עם ובלי תזה).

בישיבתה מיום ד' חשוון תשע"ה, 28.10.14, דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והחליטה

להקים וועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתיחת תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.Sc.) עם ובלי תזה במדעי המים, בהרכב כדלהלן:

  • פרופ' אבנר עדין – המעבדה לטכנולוגיה של טיפול במים, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית – יו"ר
  • פרופ' אורי להב – הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון
  • פרופ' גדעון דגן – הפקולטה להנדסה, התמחות במדעי כדור הארץ ואטמוספרה, אוניברסיטת תל-אביב
  • גב' ניצן סניור תרכז את הוועדה.