14/08/18

אישור הרכב הוועדה להערכת איכות בהוראת לשון עברית במכללות האקדמיות לחינוך

להבטחת איכות והחליטה לאשר את הרכב הוועדה להערכת איכות בהוראת לשון עברית במכללות האקדמיות לחינוך.  ההרכב שאושר כלהלן:

  • פרופ' דורית רביד, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב –  יו"ר הוועדה
  • פרופ' רינה בן-שחר, מכללת אורנים, אוניברסיטת חיפה
  • ד"ר אהרן הורנקוהל, הפקולטה ללימודי אסיה והמזרח התיכון, אוניברסיטת קיימברידג'
  • פרופ' זהר לבנת, המחלקה ללשון העברית וללשונות השמיות, אונ' בר-אילן
  • פרופ' חנה עזר, מכללת לוינסקי לחינוך
  • פרופ' סטיב פסברג, החוג ללשון העברית, האוניברסיטה העברית
  • פרופ' אורה שוורצולד, המחלקה ללשון העברית וללשונות השמיות, אוניברסיטת בר-אילן
  • ד"ר עמליה בראון, לימודי הפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל-אביב (טרם נתנה תשובה סופית)

גב' תמר מעגן אפרתי תרכז את עבודת הוועדה.