10/02/15

אישור הרכב הוועדה להערכת איכות בתחום עבודה סוציאלית

בישיבתה ביום כ"א בשבט  תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה להערכת איכות בתחום עבודה סוציאלית.  הרכב הוועדה שאושר כלהלן:

  • Prof. Allan Borowski – Committee chair – School of Social Work and Social Policy, La Trobe University, Melbourne, Australia (Ageing, retirement, migration, cohesion, delinquency) – Chair of the Committee
  • Prof. Michàlle Mor Barak – School of Social Work and Marshall School of Business, University of Southern California, USA (Social work and management)
  • Prof. Ram Cnaan – School of Policy and Practice, University of Pennsylvania, USA (Faith-based social services, social policy)
  • Prof. David Biegel – Mandel School of Applied Social Sciences, Case Western Reserve University, USA (Family as a unit, family welfare)
  • Prof. Zahava Solomon – School of Social Work, Tel-Aviv University, Israel (Posttraumatic stress disorder and secondary PTSD)
  • Prof. Sven Hessle – School of Social Work, Stockholm University, Sweden (Poverty and children and their families in an international perspective as well as international social work)
  • גב' אלכס בוסלוביץ-ביליק תרכז את עבודת הוועדה.