12/04/16

אישור הרכב הוועדה להערכת איכות תוכניות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה מישיבתה ביום 5.4.16 והחליטה לאשר את ההרכב  הוועדה להערכת איכות התוכניות לגיל הרך במכללות לחינוך.  הרכב הוועדה שאושרה כלהלן:

  • פרופ' דורית ארם, בית הספר לחינוך, המגמה לייעוץ חינוכי, אוניברסיטת תל-אביב – יו"ר
  • פרופ' צ'ארלס גרינבאום (אמריטוס), המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית
  • פרופ' מיכל פרלמן, המחלקה להתפתחות האדם ופסיכולוגיה יישומית, אוניברסיטת טורונטו
  • ד"ר יאיר זיו, הפקולטה לחינוך, החוג לייעוץ והתפתחות האדם, אוניברסיטת חיפה
  • פרופ' מרגלית זיו, תוכנית הוראה ולמידה, מכללת אלקאסמי
  • פרופ' מרים מבורך, מכון מופ"ת
  • ד"ר אביבה סברדלוב, מכללת שאנן