23/07/13

אישור הרכב ועדה בודקת לשלב הסמכת מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה, להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במתמטיקה למסלול היסודי (א'-ו')

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה לאשר את ההרכב הוועדה הבודקת לשלב הסמכת מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed) דו-חוגי במתמטיקה למסלול היסודי (א'-ו'), כלהלן:

  • ד"ר מיכל טבח, מהחוג להוראת המדעים באוניברסיטת תל-אביב
  • פרופ' דורית פטקין, מסמינר הקיבוצים
  • ד"ר עבוד אליאס, מהמכללה האקדמית לחינוך בית ברל
  • גב' בתיה הקלמן- מרכזת הוועדה